Niestety otrzymaliśmy informację od organizatora, że limit pakietów startowych na 2017 rok został wyczerpany!

To już druga edycja imprezy biegowej zorganizowanej przez Ognisko Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej “Sokół” Głogów Małopolski pod honorowym patronatem Burmistrza Głogowa Małopolskiego Pawła Baja. Bieg będzie rozegrany na terenie Boru k. Głogowa Małopolskiego 02.12.2017 r. (sobota), godz. 11.00. Celem imprezy jest uczczenie pamięci Żołnierzy Niezłomnych a w szczególności Dowódcy Okręgu Głogów Małopolski chorążego Franciszka Litwina (pseudonimy: Zelota, Jan, Zaręba, Marian, Stach). Uczestnicy będą musieli pokonać dystans 5 km. Biuro zawodów mieścić się będzie na terenie strzelnicy myśliwskiej. Więcej informacji o biegu: http://tkkf-glogow.blogspot.com/p/bieg-zeloty-regulamin.html

WYNIKI BIEGU ZELOTY 2017

Bór w Głogowie Mlp. to idealne miejsce na weekendowe wybieganie. Polecamy go wszystkim biegaczom z Rzeszowa. Z dala od wielkomiejskiego zgiełku oraz wszechobecnego smogu w okresie zimowym może być ciekawą alternatywą na przeprowadzenie dłuższego treningu crossu biegowego na naturalnym i zmiennym podłożu.

Rezerwat “Bór” ma chronić ekosystem naturalnych lasów Puszczy Sandomierskiej. Jego powierzchnia to ponad 350 ha. Występują tutaj rzadko spotykane górskie gatunki roślin jak rosiczka okrągłolistna czy zimowit jesienny. Co najciekawsze: występowanie tych roślin jest charakterystyczne dla formy buczyny karpackiej, którą zobaczyć możemy w górach. Spotkamy tutaj także wiele gatunków zwierząt: borsuka, dzika, łasice, sarnę czy jelenia. Na terenie rezerwatu znajduje się również miejsce martyrologii 5 tys. żydów i 300 więźniów polskich poległych w okresie II wojny światowej. Więcej na temat rezerwatu Bór można przeczytać na stronie Lasów Państwowych: http://www.glogow.krosno.lasy.gov.pl/obiekty-edukacyjne#.WhixauRe6Uk