Biegi Uliczne   Naprawa Turbosprężarek   Dieta Sportowców   Capoeira Rzeszów   Badminton   Tenis Rzeszów   MTB Rzeszów   Bilety Autokarowe  
  
  STRONA GŁÓWNA
  Forum Biegowe
  Bieg Majowy 2010
  KALENDARZ BIEGÓW
  Trasy New Balance
  REGULAMINY BIEGÓW
  WYNIKI BIEGÓW
  GALERIE ZDJĘĆ
  ARCHIWUM
  LINKI
  Ciekawe artykuły
  Kontuzje w Bieganiu
  Zapalenie Achillesa
  KONTAKT
 
 


Rzeszowski Bieg Majowy
REGULAMIN BIEGU

CEL:
1. Promocja rodzinnej formy wypoczynku.
2. Popularyzacja sportu masowego.
3. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji.

ORGANIZATORZY:
1. S.L. SALOS „DON BOSCO” w Rzeszowie
2. Rzeszowskie Stowarzyszenie „Ruch dla Zdrowia” w Rzeszowie
3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Nowe Miasto w Rzeszowie

TERMIN I MIEJSCE:
22 maja 2010r /sobota/ - Rzeszów Os. Nowe Miasto
Obiekty sport. ul. Świadka 5,7. Start i meta – ul. Świadka

DYSTANS:
Bieg Główny: 5 km – mężczyźni i kobiety
Biegi młodzieżowe – 800m , 1000m
Nawierzchnia asfaltowa – pętla -ulicami os. Nowe Miasto

BIURO ZAWODÓW:
Obiekty sportowe ul. Świadka 5A

ZGŁOSZENIA I INFORMACJA :
www.salezjanie.rzeszow.pl
www.ruchdlazdrowia.org
www.smnowemiasto.pl

1.Tel.601836124-kś.Paweł Gacek lub e-mail : salrzes@wp.pl
2.Tel.609439037 lub e-mail : biuro-ruchdlazdrowia@wp.pl
3.tel.178576995 e-mail : kulturanowemiasto@op.pl
W dniu zawodów w godz.14.00 – 15.30 w biurze zawodów.

FINANSOWANIE:
Bieg główny bez wpisowego

KLASYFIKACJA:
W BIEGACH MŁODZIEŻOWYCH :
W kl.szk.podst. i gimnaz. miesca 1-6 – indyw. nagrody rzeczowe
W kl. grupowej /najlepszych 10 reprezent.szkoły/ - puchar i dyplom
W BIEGU GŁÓWNYM:
1.Generalna mężczyzn /M/
2.Generalna kobiet /K/
3..Klasyfikacja najlepszych mieszkańców ( K oraz M ) os. Nowe Miasto – Rzeszów
4.Klasyfikacja najstarszego uczestnika

NAGRODY W BIEGU GŁÓWNYM:
W kl. generalnej mężczyzn za miejsca 1-3 nagrody pieniężne + dyplomy.
W kl. generalnej kobiet za miejsca 1-3 nagrody pieniężne + dyplomy.
Dla najstarszego uczestnika biegu w kl .gener, –nagroda rzeczowa i dyplom
Dla mieszkańców os. Nowe Miasto za m-ca 1-3 nagrody rzeczowe + dyplomy

PROGRAM:
14.00 – otwarcie biura zawodów
16.00 – biegi młodzieżowe
17.00 – start biegu głównego – 5 km
18.30 – dekoracja zwycięzców biegu głównego w klasyfikacji generalnej
…….. – dekoracja zwycięzców biegów młodzieżowych
……. – dekoracja zwycięzców pozostałych kategorii.

POSTANOWIENIA:
1.Zawody odbędą się zgodnie z regulaminem biegów ulicznych.
2.Uczestnicy biegu głównego otrzymują numer startowy.
3.Organizator zapewnia opiekę lekarską, ale nie ubezpiecza zawodników.
4.Zawodnicy startują na własna odpowiedzialność.
5.Zaw. niepełnoletni w biegu głównym muszą posiadać pisemna zgodę rodziców.
6.Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatora.

Piotr Kowal - Dyrektor biegu


REGULAMIN BIEGÓW MŁODZIEŻOWYCH
pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa

1. Rzeszowski Bieg Majowy Uczniów Szkół Podstawowych dziewcząt i chłopców
2. Rzeszowski Bieg Majowy Uczniów Szkół Gimnazjalnych dziewcząt i chłopców
DYSTANS:
Uczniowie szkół podstawowych: dziewczęta i chłopcy – 800m
Uczniowie szkół gimnazjalnych: dziewczęta i chłopcy – 1000m
KLASYFIKACJA:
• Drużynowa :
1) Zespołów uczniowskich szkół podstawowych w kategoriach dziewcząt i chłopców oddzielnie
2) Zespołów uczniowskich szkół gimnazjalnych w kategoriach dziewcząt i chłopców oddzielnie
• Indywidualna:
1) Uczniów szkół podstawowych w kategoriach dziewcząt i chłopców oddzielnie
2) Uczniów szkół gimnazjalnych w kategoriach dziewcząt i chłopców oddzielnie
Zespoły występują w maksymalnie 10 osobowych składach w każdej kategorii.
Zespoły mogą wystawiać szkoły oraz placówki i stowarzyszenia pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia i zapewnienia opieki w dniu imprezy. Zgłoszenia indywidualne za pisemną zgodą rodziców w dniu imprezy.
PUNKTACJA ZESPOŁOWA:
Punkty dla zespołu zdobywa 5 najlepszych zawodników w zespole, którzy zajmą miejsca 1 – 50 indywidualnie. Punktacja: 1m – 50 pkt. 2m – 49 pkt. ...... 50m – 1 pkt.
W danej kategorii zwycięża zespół, który uzyska największą liczbę punktów.
NAGRODY:
W klasyfikacjach zespołowych za miejsca 1 – 3 puchary ora za miejsca 1- 6 pamiątkowe dyplomy.
W klasyfikacjach indywidualnych za miejsca 1 – 6 nagrody i pamiątkowe dyplomy.
PROGRAM:
14.00 – 15.00 – zgłoszenia zespołów w biurze zawodów
16.00 – start biegu dziewcząt szkół podstawowych,
16.10 – start biegu chłopców szkół podstawowych,
16.20 – start biegu dziewcząt szkół gimnazjalnych,
16.30 – start biegu chłopców szkół gimnazjalnych,
ZGŁOSZENIA I INFORMACJA:
www.salezjanie.rzeszow.pl
www.ruchdlazdrowia.org
www.smnowemiasto.pl
Wstępne zgłoszenia zespołów do 20 maja 2010r.
pod numerem: 601836124 – ks. Paweł Gacek lub e-mail: salrzes@wp.pl
609439037- lub e-mail: biuro-ruchdlazdrowia@wp.pl
17 8576995 - lub e-mail: kulturanowemiasto@op.pl
Zgłoszenia imienne przez opiekunów w dniu imprezy w biurze zawodów.
Rzeszowski Bieg Majowy


Organizatorzy:
Lokalne Stowarzyszenie Salezjańskiej Organizacji Sportowej „DON BOSCO” w Rzeszowie
Rzeszowskie Stowarzyszenie „Ruch dla Zdrowia” w Rzeszowie
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowe Miasto” w Rzeszowie
Partnerzy:
Powiatowa Stacja Sanepid-u w Rzeszowie
Podkarpacki Bank Żywności w Rzeszowie
Rada Osiedla Mieszka I w Rzeszowie

RZESZÓW - NOWE MIASTO 22.05.2010